Lær klikkertrening på messen

Hundetrening har mange grener og teoretiske forankringer – klikkertrening er en av de.

Ordet klikkertrening kommer fra at det ofte benyttes et lite verktøy i treningen som lager en klikkelyd. Klikkelyden fungerer som en informasjonskilde til den som blir trenet at det den gjør er riktig, og for at det skal oppfattes like riktig og sterkt hver gang kommer det en belønning etter klikkelyden.

Metoden er bygget på kombinasjonen av klassisk betinging og operant betinging, mange kjenner den også som trening basert på positiv forsterkning.

Konseptet er at når du gjør noe riktig får du betalt for det. Dermed øker sannsynligheten for at du vil gjøre det igjen. Det er ikke nødvendig å bruke en klikker, men for å kunne være nøyaktig med tilbakemelding på det som er riktig er det nødvendig med noe som markerer dette. Klikker er en type markør, fløyte en annen, ordet bra eller annet ord, stryk på kroppen eller det du finner funksjonelt i din trening.

DogAcademy holder demonstrasjon angående bruk av klikkertrening på stand E02-15 på Dogs4All – velkommen!

Share this: